سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

افسانه نظری – لیسانس مدیریت صنعتی

چکیده:

مدیریت ارتباط با مشتریCRM یک استراتژی کاری با این رویکرد است که با مشتریان متناسب با شرایط و الگوهای رفتاری آنها ارتباطی پایدار و بلندمدت که برای هردوطرف ایجاد ارزش افزوده کند برقرار شود درحقیقت CRM کلیه فرایندها و فناوریهایی است که سازمان برای شناسایی ترغیب گسترش حفظ و خدمت به مشتری به کارمیگیرد CRM مدیران را قادر خواهد ساخت تا از دانش مشتری برای بالابردن فروش ارائه خدمات و توسعه آن استفاده کنند و سودآوری را افزایش دهند هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثربرسطح آمادگی بانک سپه برای استقرار cRMبا استفاده از مدل اوکر و مودامبی می باشد.