سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امینه زینالی – عضوهیئت علمی جهاد دانشگاهی
میترا پارسا –
نوشین راستکاری – عضوهیئت علمی دانشگاه تهران
مرتضی یوسف زادی –

چکیده:

گیاهان منابع عظیمی ازرنگهای طبیعی هستند و قسمت های مختلف آنها مانند برگها میوه بذر گل پوست و ریشه بدین منظور استفاده میشود بخشهای مختلف گیاهان قادربه تولید رنگهای متنوع با دندانه های مختلف درالیاف پشم می باشد علاوهب راین اگر با دقت بکارگرفته شوند رنگهای طبیعی دارای ثبات و مقاومت بالایی دربرابر شستشو و نورخورشید می باشند Chrozophora sabulosa Kar & Kir گیاه یکساله از تیره Euphorbiaceae می باشد و جهت تولید رنگهای قرمز آبی و زرد بکارگرفته میشود دراین تحقیق الیاف پشم مورد استفاده درصنعت فرش با گیاه Ch. Sabulosa و دندانه مس با روش طراحی آزمایشات تاگوچی رنگ آمیزی شدند درفرایند رنگ آمیزی عوامل موثر دررنگرزی مانن مقدار رنگزا مقدار دندانه حجم حمام رنگ PHحمام و زمان رنگرزی درنظرگرفته شدند. نتایج نشان داد که انالیز واریانس ویژگیهای ثبات نوری و شستشویی نمونه های رنگآمیزی شده با احتمال P<5% نسبت به PH حساس بوده و اختلاف معنی داری را نشان میدهند.