سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن کاشی – کارشناسی ارشد
حسن نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
حسین نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

لازمه وجود هرسازمان مشتریان آن است و توجه به آن باعث رضایت مشتری می شود مهمترین پیامدی که رضایت مشتری برای سازمان دارد گسترش سهم بازار است راه های مختلفی برای گسترش سهم بازار وجود دارد که یکی ازاین راه ها کیفیت خدمات است مشتریان با دانشی که دارند به راحتی از خدمات با کیفیت آگاهی پیدا کرده و به آن سمت می رود همه ی سازمان های خدماتی به ویژه بانکها به ارایه خدمات نوین توجه ویژه ای دارند تا درنهایت بتوانند رضایت مشتری را بدست آوردند پژوهش حاضر با هدف تعیین کیفیت خدمات راهبردی برای بانکهای دولتی جهت کسب مزیت رقابتی و الویت بندی آنها تدیون شدها ست دراین راستا چهارپرسشنامه میان ۱۵۰نفر از مشتریان بانکهای دولتی شهرستان سمنان توزیع شد