سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهدی گهری – کارشناس بیمه های مسئولیت بیمه پارسیان

چکیده:

هرسازمان موفقی مایل است خدماتی را ارایه کند که رضایت مشتریان را فراهم سازد شرکت ها و موسسات نمی توانند اهداف اساسی کار خود را نظیر دستیابی به مزیت رقابتی یا ایجادسود را نادیده بگیرند حفظ مشتریان خوب دربلندمدت نسبت به جلب مستمر مشتریان جدید برای جایگزینی مشتریانی که با شرکت قطع رابطه کرده اند سودمندتر است مشتریانی که رضایت زیادی از سازمان دارند تجربیات مثبت خود را برای دیگران بیان می کنند و به این ترتیبت وسیله تبلیغ برای سازمان می شود که درنتیجه هزینه جذب مشتریان جدید را کاهش میدهند این مطلب بویژه برای ارایه دهندگان خدمات حرفه ای بسیار مهم می باشد زیرا شهرت و خوشنامی آنها و بیان مزایا و نکات مثبت انها از سوی دیگران منبع اطلاعات کلیدی برای مشتریان جدید است دراین تحقیق با استفاده از مدل تحقیقی رضایت کانو عواملی که بررضایت مشتریان در تقاضای بیمه های مسئولیت را تحت تاثیر قرار میدهد را مشخص و سپس آنها را طبقه بندی و آنها را به سه دسته اساسی عملکردی و انگیزشی طبقه بندی می نماید که درنهایت با استفادها ز این طبقه بندیو الزامات هرکدامیک از آنها به اقدامات اصلاحی و یا تقویتی آن عوامل پرداخت .