سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن باقرنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد فلزی
یوسف حاج کریم خرازی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید رستگاری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا لباف – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی

چکیده:

خوردگی داخلی خطوط لوله گاز طبیعی از پدیده های زیانبار درصنعت خط لوله می باشد که طی سال های اخیر مورد توجه محققین و صنعت قرارگرفته است عمده خسارات وارده به علت حضور CO2,H2S بوده است که هرکدام علل و شرایط خاص خود را دارند شرایط محیط داخل لوله در خطوط مختلف انتقال گاز متفاوت است حتی درطول یک خط لوله نیز شرایط فیزیکی و شیمیایی داخل لوله در انتهای مسیر نسبت به شرایط ابتدایی خط یکسان نیست به همین دلیل درک اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی برخوردگی داخلی خط لوله بسیار حائز اهمیت است دراین تحقیق عوامل موثربرخوردگی فولاد به کاررفته در خطوط لوله انتقال گاز طبیعی دراثر حضور cO2 مورد بررسی قرار گرفته است آزمایشهای الکتروشیمیایی پتانسیودینامیکی در یک ظرف استاندارد یک لیتری به روش استوانه چرخان RCE درمحیط اشباع شده از CO2 در ۶۰ و ۸۰ درجه سانتی گراد انجام شده است نمونه های استوانه ای از جنس فولاد کم آ لیاژی با استانداردAPI 5L X70 تهیه شده و مورد آزمایش قرارگرفته اند. نتایج نشان میدهد سرعت خوردگی با افزایش دما زیاد شده ولی دردودمای مورد آزمایش با گذشت زمان طولانی کاهش می یابد که میت واند به علت تشکیل لایه سطحی محافظ باشد.