سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ندا قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاداسلامی
نرجس صداقتی – دانشجوی کارشناسی ارشدتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی

چکیده:

نقش پولدراقتصاد همواره یکی ازموارد مهم چالش دربین مکاتب اقتصادی بوده است بطوریکه بدون شناسایی عوامل موثربرتابع تقاضای پول نمی توان درمورد مسائل و مشکلات کلان اقتصادی تصمیم گیری کرد یکی از وظایف دولت اسلامی برقراری عدالت و کاهش فاصله طبقاتی می باشدو ازطرف دیگر گروهی از افراد به دلایل گوناگونی قادر به براوردن نیازهای اولیه خود نیستند دولت اسلامی موظف است برای کاهش فقر پرداخت های مالی را برای این گروه از افراد درنظر بگیرد دراین مقاله ازچهارمتغیر پرداخت واقعی بنیادشهید به خانواده های شاهد جانباز و ایثارگر و پرداخت واقعی کمیته امداد امام خمینی به خانواده های تحت پوشش متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی به قیمت سال پایه ۱۳۷۶ و نرخ تورم استفاده شده است و اثراین چهارمتغیر برتقاضای پول بررسی شده است. نتایج حاکی از رابطه مثبت میان تقاضای پول و تولید ناخالص داخلی پرداختی کمیته امداد امام خمینی و بنیادشهید و رابطه منفی میان تقاضای پول و نرخ تورم می باشد.