سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی آقازاده قمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد شیخ شاب بافقی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا ذاکری – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به روند رو به کاهش ذخایر اولیه فلزات غیرآهنی مانند مس و روی بازیابی این فلزات از منابع ثانویه درسالهای اخیر اهمیت بالایی پیدا کرده است دراین مقاله روشی برای بازیابی مس از قراضه برنج برمبنای انحلال آندی برنج همزمان با رسوب دهی کاتدی مس ارایه شده است استفاده از آند برنج در مقایسه با آند مس ناخالص که در فرآیند پالایش الکتریکی مس مورد استفاده قرار میگیرد یعنی حضور عنصر روی در آند و افزایش سریع غلظت آن در الکترولیت موجب ایجاد تفوتهایی بین این فرآیند و پالایش الکتریکی مس می شود بنابراین لازم است تمامی متغیرهای موثر برفرایند شناسایی شوند دراینتحقیق تاثیر غلظت های اسیدسولفوریک مس روی چگالی جریان و دما بربازده جریان کاتدی و آندی مصرف ویژه انرژی خلوص مس کاتدی و کیفیت ظاهری آن از طریق یک طراحی آزمایش خاص به نام طرح عاملی کسری بررسی می شود.