سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سولماز شکوری اصل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
نورآیر تومانیان – جهادکشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
احمد جلالیان –

چکیده:

مطالعات تناسب اراضی مقایسه خصوصیات اراضی و خصوصیات اقلیمی با نیازهای تیپهای بهره وری ازاراضی دراراضی کشاورزی و انتخاب بهترین تیپ بهره وری ازاراضی برای کشت می باشد هدف از مطالعه حاضر ارزیابی کاریای روش تناسب اراضی سایز ۱۹۹۱ دراقتصادی تناسب اراضی برای کشت محصول جو می باشد منطقه مورد مطالعه به مساحت ۱۱۰۰۰ هکتارشامل زمینهای زراعی بجز کوه ها دربخشی منطقه دشت مهیار استان اصفهان با ۳ سری خاک نجف اباد گلشهر و مهیار و ۹ پروفیل خاک می باشد مبنای ارزیابی اقتصادی میزان سود ناخالص در واحد سطح منظور گردیده است نتایج مطالعات کمی اقتصادی نشان داد که دراکثر واحدهای اراضی کشت جو سودآوری بیشتری داشت مهمترین فاکتور درکاهش تولید اقتصادی محدودیت منابع آب منطقه بود نه شاخص مدیریت