سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

توران آصفی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده:

آشنایی با چگونگی و فرآیند موفقیت شرکت های کارآفرین غیر ایرانی در عرصه های مختلف کسب و کار می تواند روش کارآمدی برای الگوبرداری و متعاقب آن جلوگیری از بسیاری هزینه ها و محدودیت هایی که ممکن است در آینده با آن روبرو شویم، باشد. در این مطالعه شرکت های موفق کارآفرین غیر ایرانی که بیش از یک قرن همچنان نوآور باقی مانده اند، در نظر گرفته می شوند، ویژگی های مدیران آنها اززوایای مختلف برشمرده می شوند، روش های کارمندگزینی و شاخص های ویژه کارمندان و پرسنل ذکر می گردد، عوامل مختلف محیطی نظیر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … کشوری که آن شرکت در آن قرار دارد، در نظر گرفته می شود و سعی در بیان شرایط این محیط ها در تحریک و تسریع فرآیند نوآوری و کارآفرینی می شود.