سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

توران آصفی – کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده:

آشنایی با چگونگی و فرآیند موفقیت شرکت های کارآفرین غیر ایرانی در عرصه های مختلف کسب و کار می تواند روش کارآمدی برای الگوبرداری و متعاقب آن جلوگیری از بسیاری هزینه ها و محدودیت هایی که ممکن است در آینده با آن روبرو شویم، باشد. در این مطالعه شرکت های موفق کارآفرین غیرایرانی که بیش ازیک قرن همچنان نوآورباقی مانده انددرنظرگرفته می شوند ویژگی های مدیران آنها از زوایای مختلف برشمرده می شوندروشهای کارمندگزینی وشاخص های ویژه کارمندان وپرسنل ذکرمی گردد. عوامل مختلف محیطی نظیرفرهنگی اقتصادی ،سیاسی ،… کشوری که آن شرکت درآن قراردارد.درنظرگرفته می شودوسعی دربیان شرایط این محیط ها درتحریک وتسریع فرایندنوآوری وکارآفرینی می شود.