سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اکبر ثنایی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
حسن عاقل – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین آق خانی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین حدادخداپرست – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

استفاده از روش هضم بی هوازی جهت استحصال بیوگاز یکی از تکنیکهای شناخته شده و قابل قبول درامر تولید سوختهای پاک است آمار جهانی در زمینه تولید بیوگاز نشان از پیشرفت چشمگیر دراستفاده تجاری ازاین تکنیک در برخی کشورها از جمله آلمان دانمارک چین و کانادا دارد درکشور ایران بدلیل دارا بودن شرایط خاص پراکندگی نقاط روستایی و شهری و متمرکز بودن نقاط تولید سوختهای فسیلی و نیز پتانسیل تولید زیست توده درمناطق آن استفاده از روشهای جدید هضم بیهوازی علاوه براینکه موجب کاهش آلودگی های زیست محیطی می شود می تواند هزینه های توزیع انرژی را نیز کاهش دهد گزارشهای جمع اوری شده از برخی سایتهای بیوگاز موجود در ایران حاکی از آنست که دارای بازدهی بسیار پایینی می باشد دراین مقاله سعی برآنست که عوامل فنی که مانع از پیشرفت این روش درکشور شده است شناسایی شود مطالعات انجام شده نشان میدهد که عوامل متعددی برروی فرایند میکروبیولوژی هضم بیهوازی از جمهل نوع ماده آلی و میزان عناصر موجود در آن میزان رطوبت موجود درهاضم دما میزان اسیدیته PH درطول مراحل مختلف فرایند سرعت و زمان همزنی نوع مواد افزودنی نوع طراحی ساختمان هاضم نقش اساسی دارند.