سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم رضوی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه بیرجند.
سیداحمدرضا مظفری موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه بیرجند.

چکیده:

خواب بذر یکی از خصوصیات مهم علف های هرز می باشد که برای غلبه بر آن از تکنیک های مختلفی استفاده می‏شود. بدین منظور آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمار های آزمایش شامل نور در دو سطح (نور و تاریکی) و هورمون (جیبرلیک اسید در پنج سطح صفر، ۲۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ پی پی ام) بودند. نتایج نشان داد که اثر اصلی نور بر درصد جوانه زنی، طول ساقه چه و طول ریشه چه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شد. همچنین اثر جیبرلیک اسید بر درصد جوانه زنی و وزن ریشه چه در سطح احتمال ۱ درصد و وزن ساقه چه در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار گردید. اثر متقابل نور و جیبرلیک اسید نیز بر درصد جوانه زنی، طول ساقه چه، وزن ساقه چه و ریشه چه در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار گردید.