سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یوسفعلی زیاری – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
مهناز مولایی – کارشناس ارشد جغرافیا
راحله خدادادی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

حمل و نقل با همه فواید فوق العاده ای که برای بشریت به ارمغان آورده است اما درعین حال صدمات و زیانهای قابل توجهی را نیز به همراه دارد شبکه حمل و نقل زمینی ایران یکی از پرحادثه ترین شبکه های حمل و نقل درجهان است و تلفات انسانی و خسارات مادی آن هزینه های سنگین را در بعد ملی برپیکره جامعه وارد می کند بزرگراه ترانزیتی تهران مشهد به دلیل تمرکز اکثر قطبهای تجاری صنعتی فرهنگی و گردشگری دراستانهای تهران وخراسان رضوی و بالاخص بارگاه امام رضا ع ازاهمیت ویژه ای برخوردار است دراین تحقیق سعی شده است تصادفات جادها ی محور ترانزیتی تهران مشهد بانگرش جغرافیایی بهمنظور بررسی رابطه بین پدیده های جغرافیایی نظیر اقلیم و توپوگرافی مورد بررسی قرارگیرد. درزمینه نقش اقلیم در تصادفاتجاده ای استان عوامل بارش و بادمورد بررسی قرارگرفت که مشخص گردید که محورهای شاهرود سبزوار و سمنان دامغان دارای فراوانی زیاد به لحاظ مخاطرات جوی است و این یکی از دلایل تصادفات بالای این محورها یم باشد به لحاظ توپوگرافی نیز محور سمنان دامغان و بالعکس درمحدوده گردنه آهوان محور بحرانی میباشد.