سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

راحله سموعی – کارشناسی ارشد روانشناسی
طیبه طیبانی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
امرله ابراهیمی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حمید نصیری – کارشناسی ارشد روانشناسی

چکیده:

هدف مطالعه تعیین عوامل محرک و بازدارنده نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر برحسب مصاحبه با اساتید مسئولان نوجوانان و جوانان شهر اصفهان است مطالعه به صورت کیفی میدانی ازمودنی ها شامل ۶۰۰ نفر ۳۰۰نفر ازاساتید مدیران و مسئولان مراکز فرهنگی و انتظامی روانشناسان روانپزشکان مددکاران مشاوران مراکز دولتی خصوصی و NGO ها و ۳۰۰نفر نوجوانان و جوانان درشهراصفهان انجام گرفت نمونه ها بصورت غیراحتمالی و تصادفی انتخاب و تحت مصاحبه کارشناسان روانشناسی و پژوهشی بصورت فردی و حضوری قرارگرفتند اطلاعات حاصل ازمصاحبه طبقه بندی و کدگذاری و به کمک روشهای آماری توصیفی گزارش شد مهمترین دلایل انگیزه مصرف مواد ازنظر گروه هدف به ترتیب مواردی چون نیاز به شادی و عدم برخورداری از تفریح سالم مقابله با مشکلات و استرس بیکاری اختلالات روانی و مشکلات روانشناختی و کمبودها و نارسایی است.