سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهین کرباسی راوری – مربی آموزشی–دانشکده فنی مهندسی اراک–دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از مسائلی که بوسیله پژوهشگران مطالعه شده است این است که دریابند چگونه خیلی از حیوانات نابینا مانند مورچه ها می توانند کوتاهترین مسیر را از کلنی شان تا منابع غذا پیدا کنند.یک مقایسه با راهی که مورچگان در کلنی خود استفاده می کنند، نمونه جدید محاسباتی را معرفی می نماید که به آن سیستم کلنی مورچگان می گویند که برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبی مختلف می توان آن را بکار برد. در این تحقیق تلاش شده است که ضمن معرفی سیستم کلنی مورچگان و آلگوریتم های مختلف آن به ارزیابی پارامترهای موثر روی جستجوی فاصله بین شهرها و استخراج مسیرهای بهینه پرداخته شود .نتایج تحقیق نشان داده است که انتخاب تعداد شهرها ، مورچه ها و دوام فرمون و تعداد تکرار روی استخراج مسیرهای بهینه مؤثرمیباشند.