سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی ملایی –
اردشیر شفیعی – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و ب

چکیده:

عوامل متعددی در شکل گیری و توسعه فرسایش خندقی مؤثر می باشند که داشتن دانش صحیح درباره ای عوامل می تواشد برای دستیابی به راهکارهای پیش گیری و هدر رفت خاک مفید واقع گردد. در این بررسی منطقهدریلا واقع در ۰۲ کیلومتری جنوب غربی گچساران که منطقه ای خندق خیز می باشد مورد بررسی قرار گرفته است و عواملی مثل شیب، ساختار زمی شناسی، خاک، پوشش گیاهی، کاربری اراضی و پوشش سطحی خاک مناطق خندقیبا استفاد بازدیدهای میداشی، تجزیه آزمایشگاهی در محیط GIS مورد تحلیل قرار گرفته است. شتایج حایل نشان می دهد : شیب مناطق خندقی عمدتاً در کلاس ۲ ۱ درید قرار می گیرد. افق – A منطقه دارای بافت Silty- loam و از نظرپایداری خاکداشه ها، کلاس (Swelling) I و افق B دارای بافت Silty-Clay-loam و کتلاس (Complete dispersion) I وخاک آشها در طبقه خاکهای شور می باشد. از شظر ساختار زمی شناسی غالباً از دو سازندمیشان و آغاجاری تشکیل گردید است.