سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدامین شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی ایران نژاد – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیررضا آزادمهر – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

روش معمول جهت فرآوری کانسنگ اکسیده مس، فروشویی با استفاده از اسید سولفوریک است. اما استفاده از این روش اثرات زیست محیطی نامطلوب برجا می گذارد. استفاده از بایوتکنولوژی این مضرات را ندارد. به دلیل عدم وجود گوگرد و منابع سولفیده در کانسنگ مورد آزمایش، استفاده از باکتری های متداول در عملیات بیولیچینگ مقدور نبود. بنابراین، از یک گونه هتروترف استفاده شد که این گونه ها در شرایط مناسب قادر به تولید اسیدهای آلی هستند. این اسیدها به عنوان عامل فروشویی عمل می کنند. در این پژوهش، باکتری سودوموناس آئروجینوزا استفاده شد و قابلیت بایوفروشویی کانسنگ در محیط کشت مناسب بررسی شد. شرایط بهینه بیولیچینگ عبارت است از: محدوده ابعادی ۱۰۵μm-، درصد گلوکز محیط کشت: ۶%، مدت زمان ۸ روز و مقدار ماده معدنی افزوده شده به ۸۰cc محیط کشت: یک گرم. که تحت این شرایط بیشترین درصد مس بازیابی شد.