سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحیده بارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه باهنر کرمان
محمدرضا شایسته فر – دانشیار دانشگاه باهنر کرمان
حسن شریفیان – کارشناس آزمایشگاه میکروسکوپی مجتمع مسسرچشمه
مجید بهجت جباری – مسئول آزمایشگاه کانه آرایی مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

کارخانه فلوتاسیون مجتمع مس سرچشمه شامل تغلیظ قدیم و طرح توسعه است که در این دو کارخانه، بازیابی مس تفاوت چندانی نداشته، اما بازیابی مولیبدنیت با توجه به یکسان بودن خوراک ورودی و سیستمهای خردایش تفاوت چشمگیری دارد.جهت تعیین عوامل موثر در این امر، عواملی مانند: نوع شکل، مورفولوژی مولیبدنیت، درصد جامد و میزان نرمه در روزهایی که بازیابی خط ۲(طرح توسعه) بیشتر بود، با استفاده از بررسی مقاطع صیقلی مطالعه شد. نتایج حاصل نشان میدهد ذرات مولیبدنیتدر کارخانه تغلیظ ۱ (قدیم) دارای نسبت محیط به مساحت بیشتر و به شکل تیغهای است که به باطله راه یافته و موجب کاهشبازیابی میشود. درحالیکه در کارخانه تغلیظ ۲ اکثریت ذرات به شکل کروی هستند که به سمت کنسانتره انتقال یافته و باعث افزایش بازیابی میشوند. بررسی میزان نرمه نیز نشان داد که، مقدار نرمه در کارخانه تغلیظ ۳ ،۱ % بیشتر از تغلیظ ۲ است. این افزایشنرمه مانع از تماس کلکتور با سطح کانی مولیبدنیت شده و موجب کاهشبازیابی میگردد. پیشبینی میشود که با بهینه- سازی میزان خوراک ورودی دو کارخانه و کنترل درصد جامد، خردایشمناسب، بازیابی دو کارخانه به حد بهینه، نزدیکتر شود