سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
علی نصر اصفهانی – عضو هیئت علمی و استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
مجتبی دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه پیشرفت تکنولوژی اینترنت و افزایش استفاده از کاربردهای این تکنولوژی موجب انجام بسیاری از فعالیت ها به صورت اینترنتی شده است یکی از این موارد که طرفداران بیشماری هم پیدا کرده است خرید محصولات به صورت اینترنتی می باشد. هدف مقاله حاضر بررس عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در این نوع از خریدها در صنعت گردشگری می باد. از این رو به بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل شامل اطمینان استنباط شده، هزینه های معامل، قابلیت های سایت، اعتماد استنباط شده و رضایتمندی با متغیر وابسته وفاداری مشتری خواهیم پرداخت. به همین منظور نمونه ای به حجم ۱۰۰ نفر از گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسش نامه ای حاوی ۲۶ سوال جهت سنجش متغیرهای پژوهش بین آنها پخش شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که قابلیت های هویتی، اطمینان استنباط شده، رضایتمندی و اعتماد استنباط شده دارای تأثیر مثبت معناداری بر اعتماد استنباط شده الکترونیکی می باشد و هزینه های معامل تأثیر مثبتی بر اعتماد استنباط شده الکترونیکی در خرید اینترنتی محصولات و خدمات گردشگری ندارد.