سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی فیروززارع – کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی و مسئول گروه تحقیقات اقتصاد شهری شهرداری
معصومه برجی –
مجتبی شاکری روش –

چکیده:

انقلاب صنعتی در عین فراهم نمودن رفاه برای بشر، منجر به ایجاد آلودگی محیط زیست در مقیاس جهانی شده است. اخیراً فعالان عرصه توسعه در برنامه‌های توسعه‌ای خود شاخص محیط زیست را نیز مدنظر قرار می‌دهند. مطمئناً در جریان توسعه زیست محیطی کلیه اقشار جامعه و به‌خصوص زنان می‌توانند نقش ویژه داشته باشند. پژوهش حاضر با تعریف تعدادی پارامترهای زیست‌محیطی به بررسی میزان و عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در ارتقا سطح شاخص های بهداشتی محیط زیست شهری مشهد پرداخته است. بدین منظور با جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی از میان هزار زن ساکن مشهد که با استفاده از ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه و روش نمونه‌گیری تسهیم متناسب به دست آمده است، نقش و میزان مشارکت زنان و تأثیر هر یک از متغیرهای مذکور در بالا و سطح تأثیرگذاری هر یک با استفاده از الگوی اقتصادسنجی لاجیت تعیین شده است. در نهایت نیز با توجه به نتایج بدست آمده راهکارهایی ارائه گردیده است.