سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعماد مطیعیان نجار – کارشناس ارشد مهندسی خطوط دانشگاه علم و صنعت ایران
شهاب حسن پور – کارشناس ارشد راه و ترابری مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه
احسان هومان – کارشناس خط و سازه های ریلی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بالاست به عنوان یکی از مهمترین اجزای روسازی راه آهن دارای عملکرد مهمی نظیر توزیع بار انتقالی تامین زهکشی جذب بخش اعظم لرزش قطار و جلوگیری از جابجایی خط می باشد که در این میان جذب انرژی های ناشی از حرکت وسیله نقلیه ریلی از مهمترین موارد به شمار می رود از سویی مدول برجهندگی از خواص مکانیکی بالاست بوده که شاخصی جهت نشان دادن میزان جذب انرژی است مدول خط نیز که بصورت فشار مورد نیاز برای واحد طول ریل جهت ایجاد تغییر شکل واحد در خط تعریف می شود بطور معمول برای ارزیابی کیفیت و مشخصات سختی خط مورد استفاده قرارمیگیرد و رابطه مستقیمی با مدول برجهندگی دارد دستیابی به یک مدول خط بهینه در شاخص راحتی سفر عمر خط و عمر وسایل نقلیه ریلی بسیار موثر می باشد.