سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

شهرام فتاحی – دانشگاه رازی
سحر عباسپور – دانشگاه رازی
مینو نظیفی – دانشگاه رازی

چکیده:

اهمیت بخش مسکن در اقتصاد از آن جهت است که رکود یا رونق آن اثرات قابل توجهی را از نظر اقتصادی واجتماعی به دنبال دارد. در این مقاله به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل متغیرهای درآمد سرانه خانوار، نرخ واقعی ارز، شاخص قیمت سهام، قیمت طلا و متغیرهای دیگر بر قیمت مسکن در ایران طی دوره ۱۳۸۸-۱۳۷۰ با استفاده از مدل رگرسیون چندکی پرداخته شده است. رگرسیون چندک، رابطه چندک دلخواهی از توزیع متغیر وابسته با با متغیرهای تشریحی از طریق مدل آماری تبیین می کند. رگرسیون چندک نسبت به داده های پرت استوار بوده و توانایی ساختن الگویی برای هر نوع چندک دارد. ن تایج حاصل از مدل تخمین زده شده نشان دهنده وجود رابطه منفی میان نرخ بهره واقعی و قیمت مسکن در ایران و رابطه مثبت متغیرهای نرخ ارز واقعی، درآمد سرانه خانوار، و قیمت طلا با قیمت مسکن در ایران می باشد.