سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا علیزاده – دانشجوی دوره دکترای تغذیه دام ، دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامرضا قربانی – اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود علیخانی –
حمیدرضا رحمانی –

چکیده:

مواد مغذی ضد سرطانی به میزان بسیار اندک در مواد خوراکی وجود دارد که یکی از مهمترین این ترکیبات اسید لینولئیک مزدوجCLA) است و با غلظت محدود در محصولات تولیدی نشخوارکنندگان یافت می شود. واژه اسید لینولئیک مزدوج بیانگر مخلوطی از ایزومرهای مختلف اسید لینولئیک است که شامل پیوندهای دوگانه روی کربنهای ۹ و۱۱ یا ۱۰ و ۱۲ یا ۱۳ و ۱۱ است که می تواند بصورت سیس یا ترانس قرار گیرد و در مطال عات مختلف مانند اثر ضد دیابت وکمک به سیستم ایمن ی به دلیلCLA به اثبات رسیده که اثرات ضد سرطانی و سایر اثرات مثبت است که عمده ترین ایزومر نیز می باشد .در بین منابع مختلف، شیر و محصولات Cis9 trans11 C وجود ایزومر ۱۸:۲ شناخته شده اند که بطور متوسط ۳ تا ۶ میلی گرم اسید لینولئیک مزدوج در هر گرمCLA لبنی به عنوان عمده ترین منابع چربی این محصولات یافت می شودCLA محصول بیوهیدروژناسیون ناقص اسید لینولئیک در شکمبه نشخوارکنندگان است و لذا غلظت آن تحت شرایط مدیریتی و تغذیه ای متفاوت، بسیار متغیر خواهد بود .به همین دلیل در چند سال اخیر تحقیقات زیادی به منظور بالا بردن غلظت اسید لینولئیک مزدوج در شیر نشخوارکنندگان انجام شده است