سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

غلامعلی شرزه ای – دانشیار دانشکده اقتصاد – دانشگاه تهران
حسین کریمیان – دانشیار دانشکده اقتصاد – دانشگاه تهران

چکیده:

اهداف تدوین این پژوهش شناخت ساختار تولید و هزینه محصولات گندم و جو و بررسی عوامل مؤثر بر تابع تقاضا برای نهاده های مورد استفاده در تولید این محصولات می باشد . برای رسیدن به این اهداف از تابع هزینه ترانسلاگ استفاده شده است . در این راستا با استفاده از لم شفرد، ابتدا توابع سهم هزینه عوامل تولید استخراج و سپس یک سیستم معادلات شامل تابع هزینه و معادلات سهم عوامل تولید، نیروی کار، ماشین آلات، مواد واسطه، زمین و سایر نهاده ها تدوین گردیده است . این سیستم با استفاده از داده های مقطع عرضی در دو حالت بلندمدت و کوتاه مدت با بکار گیری روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری برآورد گردیده است . نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که تقاضای بهره برداران برای نهاده های مصرفی نسبت به قیمت نهاده ها بی کشش می باشد . در فرایند تولید بلندمدت، نهاده های مواد واسطه و ماشین آلات جانشین نهاده زمین بوده اما دو نهاده ماشین آلات و مواد واسطه مکمل یکدیگر ارزیابی گردیده اند . اریب مربوط به تغییر مقیاس در جهت ذخیره نیروی کار و استفاده از نهاده های ماشین آلات، مواد واسطه، زمین و سایر نهاده ها بوده است . بازدهی صعودی نسبت به مقیاس در فرایند تولید برقرار بوده است . در کوتاه مدت نهاده های نیروی کار و ماشین آلات مکمل مواد واسطه بوده و اریب مربوط به تغییر مقیاس در جهت استفاده از نیروی کار و در جهت ذخیره نهاده های ماشین آلات، مواد واسطه و سایر نهاده ها ارزیابی شده است .