سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالخالق قزلجه – دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
حسین عبدالهی – دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل کیفی صورت های مالی، به موقع بودن اطلاعات مندرج آنها می باشد، درک وشناسایی این موضوع که مدت زمان حسابرسی می تواند عامل مهم و اثرگذار بر به موقع بودن ارایه اطلاعات مالی باشد،باعث گردید تا مطالعات درباره ی تاخیر ارایه گزارش حسابرسی، آغاز گردد. تحقیق حاضر نیز سعی دارد تا این مسئله(به موقع بودن ارایه گزارش حسابرسی)را در بین شرکت های ایرانی حاضر در بورس اوراق بهادر موردبررسی قرار دهد. در این تحقیق تاخیر حسابرسی، به عنوان فاصله زمانی از تاریخ پایان سال مالی شرکت ها تا تاریخ گزارش حسابرسی آنها تعریف گردیده است. در این تحقیق پنج عامل موثر بر تاخیر در ارایه گزارشحسابرسی شامل اندازه شرکت، سود آوری شرکت، ریسک شرکت (ریسک مالی )، حسابرس و تاریخ پایان سال مالی مورد بررسی قرار گرفته است