سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین بازمانده – کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران
سالار عبدالهی حقی – کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی
ابراهیم علی نژاد – کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی دانشگاه تهران
رامین استادزاده – کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

افزایش قابل ملاحظه ی گازهای آلاینده و از آن جمله دی اکسیدکربن در دهه های اخیر به تبع رشد و توسعه صنعتی، توجه بیش تری را به منظور مقابله و جلوگیری از اثرات مخرب آن ها به خود جلب کرده است. عوامل متعددی از قبیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی می تواند در انتشار دی اکسید کربن نقش داشته باشد. در هر کشوری، باتوجه به شرایط ویژه اقتصادی، اجتماعی و … تاثیر این عوامل می تواند متفاوت با کشور دیگری باشد. در این مطالعه ما به بررسی عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن در ایران می پردازیم. هدف اصلی محققان، بررسی رابطه ی مصرف انرژی، رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری، جمعیت شهرنشین و انتشار سرانه دی اکسید کربن، به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران است.در این مطالعه به منظور شناسایی این عوامل از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده ARDL)) استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده وجود رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل همانند مصرف انرژی، رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری ، جمعیت شهرنشین و متغیر انتشار سرانه ی دی اکسید کربن در ایران است.