سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
وحید برادران – دکتری مهندسی صنایع
باقر کرد – دکتری مدیریت

چکیده:

حرکت به سمت شهرهای الکترونیک باتوجه به افزایش جمعیت و تغییرساختارروابط بین افراد امری اجتناب ناپذیر است به دلیل اینکه جهان به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود ما نیز برای تعاملات و ادامه حیات اجتماعی اقتصادی سیاسی و … خویش ناگزیر به پیوستن به این جریان می باشیم و این امربدون داشتن شهرالکترونیک و شهروندالکترونیک تقریبا محال و غیرممکن است دراین تحقیق تلاش برآن است تا با بررسی و تحلیل انواع مدلهای ارزیابی امادگی الکترونیک مولفه ها و شاخصهای اثرگذار برامادگی الکترونیک شهروندان با توجه به تجارب جهانی شناسایی و مهمترین عوامل معرفی گردند روش پژوهش دراین نوشتار اسنادی بوده بدین معنی که با بررسی اسناد و مدارک و نوشته های صاحبنظران مختلف سعی شده است ارتباط منطقی موردنظر شناسایی و به تحلیل ارتباطات و پیوندها میان مفاهیم آنها پرداخته شود.