سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدهادی ستاوند – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز جهرم
حمیدرضا خداپرست –

چکیده:

شکل گیری کالبدی معماری روستاهای بیابانی برگرفته از معماری سنتی و بومی بومی ارتباطی مستقیم و بلاواسطه با فرهنگ و زندگی روزه مره مردم دارد بنابراین فرایند شکل دهنده رشد و توسعه طبیعی روستاهای درتعاملی است که ازشرایط محیطی محلی و نیز آگاهی های جامعه روستایی تاثیر می پذیرد بررسی نتایج این تعامل درروستاها بیانگر قوانین و روابطی کلی بین شکل گیری و تکامل خصوصیات کالبدی روستاها و عوامل طبیعی اجتماعی و اقتصادی است که شناخت آنها میتواند درطرح های هادی سبب کاهش مغایرت های برنامه های پیشنهادی این طرح ها با تمایلات و خواست های جامعه و ظرفیت های محیطی روستاها باشد خصوصیات کالبدی روستاها تعامل مجموعه ابعاد فیزیکی و قابل مشاهده و اندازه گیری بافت روستاهاست تاثیر دو گروه کلی عوامل مرتبط با محیط یا طبیعت و انسان شکل میگیرد.این مقاله شناسایی الگوهای شکل گیر یو تکامل بافت های روستاهای بیابانی کشور متاثر از عوامل مذکور است.