سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا فغانی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در سال های اخیر تقریبا هرماه خبری ناشی از تهدید کرم های اینترنتی برای کاربران شنیده ایم، شیوه و گسترش این دسته از بدر افزارها نه تنها خطر الودگی کاربران را در بر دارد بلکه ترافیکی شبکه را نیز به صورت نمایی افزایش می دهد، این ترافیک ناشی از شیوع و گسترش خودکار ایندسته از بد افزارها می باشد. آلودگی ناشی از تعدادی از این نوع بدافزارها خود موج بآسیب پذیری بیشتر کاربران بهخطرات احتمالی دیگر می شود. در اینمقاله پس از انتخاب یک مدل مناسب برای پخش یک کد ویروسی و راههایی که این گونه برنامه ها برا ی پخش شدن استفاده می کنند در هر مرحله به معرفی راه کارهایی برای مقابله با انتشار آنها می پردازیم. معرفی IDS ، فن آوری های جدید که در این زمینه به وجود آمدند مانند Honeypot ، پیشنهاد توپولوژی های بهینه شبکه برای کنترل بهتر سرعت پخش، محدود کردن امکانات کاربران شبکه در بعضی از موارد از نظر مدیریت شبکه از موارد بحث شده در این مقاله عنوان می باشند.