سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مختار غریبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر
حسینی مفرد –
احمد ترکمان –

چکیده:

معماری پایدار به عنوان یک ی ازمهمترین موضوعات مطرح معماری معاصر درجداره ی محله بهبهانی های بوشهر مورد بررسی قرارگرفته است اگرچه معماری پایدار به پیدایش سبک معماری خاصی منجر نمی شود به عنوان مهمترین چالش روز درمواجهه با محیط زیست تامین انرژی و کاهش مصرف مصالح در ساختمان درشکل گیری معماری نقش اساسی دارد معماری بومی بوشهر که از نقاط شاخص سواحل خلیج فارس به شمار می آید منطبق با شرایط محیطی و اقلیمی منطقه بوده و محیطی پایدار و مناسب برای زندگی برطبق اصول و روشهایی شکل گرفته فراهم کرده است محله بهبهانی ها بعنوانی یک از چهار محل قدیمی با سابقه تاریخی فراوان و معماری همساز با اقلیم درقسمت شمالی شهر بوشهر واقع شده است دراین مقاله به بررسی نور تابش دید و باد که از عوامل تاثیر گذار برجداره ی محله ی بهبهانی ها درشهر بوشهر هستند پرداخته شده است توجه به جزئیات معماری از قبیل شناشیل طارمه بازشوها و مصالح دراین جداره که بعنوان راه کارهایی برای هماهنگی با اقلیم و فرهنگ مردم این منطقه به شمار می آید تدابیر و راه کارهایی از قبیل ایجاد سایه با بکارگیری فضاهایی مانند شناشیل حیاط مرکزی با محصوریت زیاد و استفاده ازمصالح با ظرفیت حرارتی کم دراین جداره مانند چوب و ایجاد فضاهای نیمه باز بین کوچه و حیاط مثل طارمه جهت بهره مندی از کوران را که باعث بوجود آمدن معماری پایدار دراین منطقه شده است معرفی می کند.