سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا گلشن تفتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده مهندسی نساجی
فاطمه دهقان تیری –

چکیده:

خصوصیات فیزیکی و مکانیکی پارچه های سوزن خورده تحت تاثیر فاکتورهای گوناگونی از قبیل عمق نفوذ سوزن میزان سوزن زنی و یا ضربه فاصله صفحات رویی stripper plate و زیرین bed plate میزان پیشروی لایه در هر سیکل سوزن زنی advance نوع سوزن و تعداد ماشین های سوزن زنی needle loom م یباشد عمق نفوذ سوزن و میزان سوزن زنی لایه دارای تاثیر منحصر بفردی برروی استحکام و ازدیاد طول پارچه هیا سوزن خورده می باشد این دو فاکتور ابتدا باعث افزایش میزان استحکام و ازدیاد طول پارچه های سوزن خورده می شوندو لیکن در مقادیر بالای سوزن زنی و نیز عمق نفوذ سوزن زیاد باعث شکستگی الیاف و از بین رفتن ساختار پارچه تولیدی می گردند و لذا دراین شرایط باعث کاهش استحکام پارچه تولیدی می گردد. دراین مقاله هدف بررسی تاثیر پارامترهای عمق نفوذ سوزن و میزان سوزن زنی براستحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی نمودهای سوزن زنی شده می باشد. از این رو با استفاده از الیاف پلی پروپیلن ۱۸ نمونه تولید شد نمونه های تولیدی به سه قسمت چپ، راست و میانی تقسیم شده و در سه طول فک مختلف ۱۵ ، ۹ و ۶ سانتی متری مورد ازمایش قرارگرفتند. نتایج به دست امده با زیاد شدن میزان عمق نفوذ و میزان سوزن زنی افزایش استحکام را نشان میدهد