سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی اخوان صفار – دانشگاه پیام نور، عضو هیأت علمی، گروه علمی مهندسی فناوری اطلاعات و ا
حسن محمدزاده مقدم – دانشگاه پیام نور، عضو هیئت علمی، گروه حسابداری، تهران، ج.ا.ایران

چکیده:

در این مقاله فاکتورهای سازمانی که تأثیر حیاتی و مهم بر موفقیت بانکداری الکترونیک دارند مورد بررسی و تحلیل تحقیق قرار گرفته است. تا کنون فاکتورهای گوناگونی به عنوان کلید و عوامل موفقیت، چه از لحاظ موضوعی و چه از نظر مفهومی، بیان شده است. اساس کار با بررسی تمامی فاکتور مطالعه شده در گ ذشته و ترکیب و ویرایش این فاکتورها صورت گرفته است. اطلاعات جمع آوری شده جهت بررسی بر اساس اطلاعات بخش های مالی سازمان هاست که خدماتشان را از طریق کانال های الکترونیکی ارائه می کنند. این اطلاعات از طریق توزیع پرسش نامه صورت بصورت پستی و اینترنتی جمع آوری شده است. بهترین فاکتورهای یافته شده که نقش حیاتی در موفقیت بانکداری الکترونیک دارند عبارتند از : سرعت ارائه خدمات یا محصولات، انعطاف پذیری سازمانی، گستردگی خدمات، یکپارچگی سیستم ها و بهبود خدمات به مشتریان. هدف مهم در این تحقیق این است که نشان دهیم سازمانها نیازمند دیدگاهی هستند که از طریق آن بانکداری الکترونیک را یک حوزه تجاری حیاتی ببینند نه فقط یک موضوع فنی. آنها همچنین باید مسئله یکپارچگی داخلی که از طریق یکپارچگی در کلیه مراحل ارتباطات، تکنولوژی و تجارت بدست می آید توجه ویژه ای داشته باشند تا از این طریق بتوانند کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان خود را بهبود بخشند.