سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم فرقانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

درگذشته بدلیل نبود تکنولوژی و صنعت و کم بودن جمعیت دخل و تصرف در محیط زیست و منابع طبیعی درحد رفع نیاز بشر صورت می گرفت با پیشرفت تکنولوژی و صنعت و بالا رفتن میزان جمعیت و استفاده بیش از حد و نابجا از محیط زیست مسائل ومشکلات بسیاری مانند انواع آلودگیهای آب خاک آلاینده های صنعتی تخریب لایه ازن و غیره گریبانگیر بشر شد همه این عوامل بشر امروزی را به تفکر واداشته است که لازمه یک توسعه پایدار و همه جانبه توجه به اصول محیط زیست باشد براین اساس هدف از این مقاله با توجه به بحث توسعه پایدار توجه بیش از پیش به حل و کاهشمعصلات زیست محیطی در از بین بردن انواع الودگی ها و دراصل کاستن بحران زیست محیطی می باشد که در آینده به محیط زیست پایدار منجر شود بدین منظور با استفاده از روش توصیفی که مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات مستخرج از اسناد و مدارک علمی و معتبر می باشد محیط زیست را توصیف نموده و توسعه پایدار را همواره در کنار حفاظت از محیط زیست پایدار می شمارد نتایج به دست آ»ده نشان میدهد که استقرار صنایع ناسازگار با محیط تخلیه فاضلابهای شهری و صنعتی به داخل رودخانه ها افزایش تعدادجمعیت در کلان شهرها افزایش بی رویه وسایل نقلیه مشکلات زیست محیطی ناشی از دفع غیراصولی زباله و موارد فراوان دیگر همگی شواهد هشداردهنده از یک توسعه ناموزون درسطح کلان شهر ها به شمار می روند.