سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسداله مهرآرا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه مدیریت دولتی، قائمشهر، ایران

چکیده:

هزاره سوم، عصر انباشت اطلاعات و رقابت، ایجاد و حفظ دانش و ایجاد دانایی و اعمال یک مدیریت کارآمد بر دارایی دانشی و دانایی است. یک سازمان برای حفظ پویایی خود در محیط نیاز به انتقال دانش و دانایی در سیستم های درونی خود دارد. برای انجام انتقال متغیرهای زمینه ای اساسی فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، تکنولوژی، منابع انسانی و رهنمود های سیاسی نقش دارند. در این مقاله با بررسی این متغیرها در دانشگاه آزاد اسلامی روابط بین آنها به وسیله آزمونهمبستگی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که قابلیت دسترسی بخشی از دانایی از طریق دانایی(ضمنی و صریح) تاثیر مستقیمی روی عمل انتقال دانایی در سازمان دارد. مدیریت باید تشخیص دهد که دانش لازم برای تولید دانایی در کجای سازمان بوجود میآید و استراتژیهایی را برای انتقال آن به سایر قسمت ها بکار گیرد. فرهنگ تقسیم دانایی به یک ساختار مناسب، منابع انسانی توانمند، بکارگیری تکنولوژی مناسب داشته و برای موفقیت اجرای مدیریت دانایی و انتقال دانایی در یک سازمان دولتی باید با جنبهها و رهنمودهای سیاسی حاکم بر جامعه در یک راستا باشد