سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

معصومه اسکوئیان – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

در عصر حاضر که جوامع و سازمانها به سرعت در حال پیشرفت و دگرگونی هستند و با مسائل مختلفی در عرصه ملی و بین المللی مواجه می باشند نیاز به تحول بنیادی در برخی از ابعاد توسعه، امری ضروری به نظر می رسد. پویا تر شدن و به همپیوستگی اقتصادها با یکدیگر توجه به ابعاد مختلف رشد و توسعه را برای همه کشورها به امری حیاتی تبدیل کرده است، در این میان کارآفرینی به عنوان یک فرآیند چند سویه هم برای رشد و توسعه اقتصادی و هم برای ایجاد تحول از راه نوآوری و بهبود فرآیندها به شدت مورد نیاز است به طوری که یکی از معیارهای مهم تمایز کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته را می توان در میزان عملیاتی کردن کارآفرینی درآنها دانست. به همین دلیل سازمانهایی که در جوامع مختلف قرار دارند از این امر مستثنی نیستند و برای مشارکت در رشد و توسعه کشورهای خود باید به کارآفرینی مختص خود که همان کارآفرینی سازمانی است روی بیاورند. در پژوهش حاضر به بررسی عوامل درون سازمانی موثر برکارآفرینی سازمانی می پردازیم و ابعاد مختلف موضوع را مورد تجریه وتحلیل قرار می دهیم.