سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر حبیب پور – پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور

چکیده:

درکنار مسائل و موضوعات گوناگون شهرهای ایران خطرات محیط زیست ناشی از سو مدیریت پسماندها به عنوان یکی از مشکلات اساسی مدیریت شهری کشور مطرح می باشد این موضوع به ویژه درشهرهای شمالی کشور به ویژه شهر سازی به دلایل عمده ای از جمله بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی و تراکم جمعیت ابعاد پیچیده و گسترده ای پیدا کرده است. درحال حاضر درشهر ساری با جمعیتی بالغ بر ۲۸۰۰۰۰ نفر روزانه بیش از ۲۲۰ تن پسماند عادی تولید می شود که برای این حجم زیاد پسماند تولیدی با توجه به حساسیت یاد شده می بایست تدابیر کارشناسی و مدیریتی مبتنی بر اصول توسعه پایدار اندیشید با توجه به اینکه فرایند مدیریت پسماند یک مقوله چند وجهی است جهت رسیدن به نقطه ای قابل قبول دراین عرصه ابتدا باید عوامل داخلی و خارج یتاثیر گذار برعملکرد سیستم مدیریت پسماند را مورد بررسی قرار داد لذا از این رو دراین تحقیق از ماتریس IFE,EFE استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه مصاحبه با مدیران و کارشناسان پسماند شهرداری و استانداری بازدید میدانی و بررسی مطالعات موجود تهیه گردید.