سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آسیه سادات مدرس سریزدی – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و
سیده جمیله مدرسی سریزدی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای حضرت رقیه یزد.

چکیده:

امروزه اهمیت آموزش و پرورش که متناسب با نیازهای فرد و جامعه باشد، بیش از همه احساس می شود. زیرا دنیایی که با شبکه های اطلاعاتی به هم پیوند خورده متقاضی نیروی کاری است که بفهمد چگونه از فن آوری به عنوان ابزاری برایافزایش بهره وری و خلاقیت استفاده کند (مکی، صفی الله، ۱۳۸۸ ). از آنجا که آموزش و پرورش امروز نیز به دنبال این است تا دانایی و خلاقیت را در کودکان پرورش دهد. بر همین اساس پرورش استعدادهای نهفته دانش آموزان و رشد قابلیت های آنان در قالب مدارس هوشمند، امروزه در رأس امور قرار گرفته است . تحقیق ح اضر در نظر دارد تا وجود نرم افزارها، سخت افزارها و ابزارهای فن آورانه را در محیط آموزشگاهی به عنوان عوامل دروندادی در مدارس هوشمند مورد توجه قرار دهد. از آنجا که این طرح به مدت ۵ سال در استان یزد در حال اجراست؛ توجه به این عوامل به عنوان یک زیر ساخت اساسیدر بهبود روند آموزش می تواند تأثیرات زیادی در رشد کمی و کیفی آموزش ایفا کند.