سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژگان مسلم یزدی – دانش دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی
مرجان مسلم یزدی – دانشجوی مهندسی منابع طبیعی_محیط زیست،دانشگاه یزد)

چکیده:

با افزایش جمعیت و همچنین پیشرفتهای اقتصادی و صنعتی روز به روز بر میزان مواد زائد تولیدی و به ویژه زباله های شهری افزوده می شود.زباله های شهری یکی از مهمترین مسائلی هستند که در جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفتند.امروزه روند توسعه بی رویه شهرها توأم با ازدیاد و تراکم جمعیت بر پیچیدگی مسائل و مشکلات شهری افزوده و راهکارهای کوتاه مدت و مقطعی که محصول مدیریت نادرست و عدم برنامه ریزی صحیح است به پیامدهای وخیم تری منتهی شده است.لذا به منظور بررسی و ساماندهی وضع موجود وضعیت تولید، ذخیره سازی،جمع آوری،انتقال،پردازش و دفع زباله های شهری یزد مورد بررسی قرار گرفت.تا بتوان نقاط قوت،نقاط ضعف،فرصتها و تهدیدها را تعیین نمود.بنابراین در این مقاله ابتدا به بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف(عوامل داخلی)و فرصتها و تهدیدها(عوامل خارجی) پرداخته می شود،سپس به منظور آشنایی با استراتژی های مدیریت محیط زیستی و استفاده از راهکارهای اساسی جهت تدوین استراتژی مدیریت زباله های شهری در یزد مطالبی ارائه می گردد