سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

تورج صادقی – دکترای بازاریابی استاد دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
هادی مسرور – کارشناس ارشد بازاریابی

چکیده:

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت CSF برای صنایع مختلف دردنیای امروز امری بسیار مههم و انکارناپذیر می باشد دراین میان صنعت بیمه ای که به دلیل تغییرات شدید در عرصه اقتصاد به یکی از مهمترین مزایای رقابتی کشورها بدل شده نیاز بیشتری به شنساایی این عوامل دارند حال درکشور عزیزمان که توسعه یافتگی یکی از اهداف اصلی درسند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران است بنابراین صنعت بیهم پشتوانه راسخی است که سهم قابل توجهی درتحقق این مهم خواهد داشت لذا این صنعت پایه ای با توجه به تحولات اخیر نیازمند بررسی ساختار کلی به منظور یافتن عوامل حیاتی موفقیت می باشد بطوریکه به کارگیری تکنیک شناسایی عوامل موفقیت درمدیریت این صنعت بزرگ کشور اکیدا توصیه می شود برای نیل به این هدف بعد از بررسی وضعیت بیمه کشور درقسمت بازاریابی و فروش با مطالعه نسبتا گسترده ادبیات موضوع و شرایط خاص بخش بیمه ای درکشور استفاده از ۱۰ عامل حیاتی درقالب ۲۲ معیار جهت بررسی عوامل حیاتی پیشنهاد در قالب پرسشنامه ای در اختیار ۱۶۵۵ بیه گر از ۱۳ شرکت بیمه ای در ۴ کلان شهر تهران مشهد تبریز و اصفهان قرار گرفتو به اولویت بندی و بررسی عوامل در تک تک بیمه ها شهرها و ترکیب کلی آنه پرداختیم نتایج نهایی ارزیابی در مورد CSF های پیشنهادی مثبت و تمامی معایهرای مورد تایید قرارگرفتند.