سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا احدی – استادیار، عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل ونقل
سیدرامین اعتمادزاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل

چکیده:

رانندگی فعالیت پیچیده ای است که به طور مداوم باید تغییرات وضعیت ترافیک را درک کرده، مورد ارزیابی قرار داده، مناسب ترین تصمیم را اتخاذ و به درستی بدان عمل کرد. تمامی این فرآیند نیازمند شرایط مناسب فیزیکی و روانی راننده است. آگاه بودن رانندگان از علائم ترافیکی، وسایل نقلیه جلو و پشت سر، عابرینی که از عرض خیابان عبور می کنند، نمایشگرهای داشبورد)سرعت سنج، نشان دهنده دور موتور و…( و انتخاب همزمان دنده و سرعت مناسب برای حرکت در جاده کار دشواری است. علت اصلی وقوع بسیاری از تصادفات جاده ای، حواس پرتی رانندگان است. زیرا راننده متمرکز انجام فعالیت هایی است که مرتبط با رانندگی نبوده و نمی تواند شرایط ترافیکی را درک کند. در این مقاله سعی شده است به بررسی جامع و معرفی علل حواس پرتی راننده در داخل وسیله نقلیه پرداخته شود و راهکاری جهت به حداقل رساندن این عوامل در هنگام رانندگی که باعث افزایش ایمنی و کاهش تلفات جاده ای می شود، ارائه گردد