سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشجوی مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
امین فرهادی رامین – دانشجوی مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
ونوس خضرایی – دانشجوی مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

در طول تاریخ زندگی انسان ها تالاب ها به عنوان اراضی نامناسب بی فایده و مضر و بستری برای زندگی وحوش و مامنی برای حشارت ناقل بیماری ها شناخته می شدند و یا باتلاق تصور می شدند که هرکسی در آنها پای بگذارد در کام مرگ فرو می رود تالاب ها بوم سازگانهای بی نظیری هستند که از لحاظ ویژگیهای بوم شناختی منحصر بفرد بوده و به خوبی از سایر بوم سازگان های دیگر قابل تفکیک می باشد شرایط زیست محیطی حاکم بر تالاب دسترسی انسان را به آن مشکل و گاهی غیرممکن نمودهو به این ترتیب زیباترین جلوه های زیست طبیعت را بوجود آورده است آب و خاک شرایط خاص خود را دارند و این شرایط از یک طرف امکان رویش گیاه و زیست هر جانداری را میسر نمی سازد و از طرف دیگر گونه های زیستی بینظیری را که بعضا در هیچ یک از زیست گاه های دیگر طبیعت یافت نمی شوند پرورش می دهد. از مهمترین کاری آنها تفرج و توریسم است برخلاف رشد و آگاهی مردم و کشورها نسبت به اهمیت محیطهای طبیعی بویژه تالابها هنوز درک واقعی از اهمیت کارکرد و حساسیت این زیست گاه های حیاتی ومتنوع بسیار پایین است تا جایی که تالاب ها را می توان شاهکار خلقت به حساب آورد.