سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحیم عبدالکریمی – اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان
محمد احمدی –

چکیده:

این مطالعه به بررسی عوامل تهدید کننده میش مرغ و همچنین رویه های حفاظتی این گونه در برابر تهدیدات(در فصل زادآوری) در دشت سوتاو حمامیان می پردازد. بررسی انجام شده در قسمت حساس زیستگاه با وسعت ۱۰کیلومتر مربع انجام گردید. آمار مشاهدات بصورت روزانه ثبت شده و از اوایل اسفند ماه ۸۷ شروع و تا اواخر تیر ماه ۸۸ بطول انجامید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ورود کشاورزان، احشام و افراد متفرقه، از مهمترینتهدیدات برای میش مرغ در زمانهای حساس تولید مثل بشمار می روند و می توانند روند زیستی پرنده را مختل سازند. این گونه برای کنترل اطراف خود در تپه های مرتعی، بیشتر خط الرأس را ترجیح داده و در دشت زارها، مکانی با دید باز را برای تغذیه، استراحت، راه رفتن و… بر می گزیند. همچنین در نهایت، بیشتر زمان زیستی میش مرغ در دوره زاد آوری در دشت های مسطح و با دید وسیع سپری می شود.