سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

خلیل طبری – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
بهزاد سعیدپور – آموزشکده حفاظت محیط زیست کرج
محسن دهقانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

شهرستان قشم متشکل از چهار جزیره قشم ، لارک ، هرمز و هنگام در استان هرمزگان در میان آبهای خلیج فارس واقع شده است . سواحل ماسه ای این جزایر از عمده مکانهای تخمگذاری لاکپشت های دریایی می باشد و از میان ۵ گونه لاکپشت دریایی ایران ، لاکپشت عقابی از اواسط بهمن ماه تا اواسط خرداد ماه اقدام به تخمگذاری در این مناطق می نماید اما عوامل متعدد و گوناگونی از جمله آلودگی نفتی ، زباله و پسماند ، فعالیتهای انسانی ، فعالیتهای ماهیگیری ، شلوغی سواحل ، فعالیتهای توریستی ، برداشت تخم ، حیوانات شکارچی ، برداشت ماسه ، خانه سازی و … بقاء و مکانهای تخمگذاری این جانوران را مورد تهدید قرار داده است. در این تحقیق سواحل پیرامون چهار جزیره فوق الذکر از نظر تخمگذاری لاکپشت های دریایی و همچنین تهدیدات موجود در سطح منطقه مورد بررسی قرار گرفت و نقشه پراکنش مکانهای تخمگذاری تهیه گردید . نتایج حاصل نشان داد که لاکپشت های دریایی در جزایر لارک ، هنگام و هرمز هر کدام در چهار ناحیه و در ج زیره قشم در ۵ ناحیه تخمگذاری می نمایند . ، کیفیت مناطق تخمگذاری بر اساس میزان کیفیت سواحل به ترتیب اولویت ، جزیره قشم ، هرمز ، هنگام و لارک درجه بندی گردیده است