سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم محمدی روزبهانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
نسرین چوبکار – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
لاله رومیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

اکوسیستم ها ی مرجانی خلیج فارس مکانی برای تغذیه و تخم گذاری بسیاری از گونه های دریایی اعم از بی مهرگان و مهره داران ( جلبک ها ، علف های دریایی ، اسفنج ها ، نرم تنان ، سخت پوستا ن و ماهی ها ) می باشند ، تنوع زیستی در این اکوسیستم ها در حد قابل توجهی می باشد و از این نظر بسیار حائز اهمیت هستند .با توجه به اهمیت بالای این اکوسیستم ها در حفظ تنوع زیستی و از طرفی شکننده بودن آنها در برابر عوامل مخرب و آلاینده زیست محیطی و نیز ازآنجا که م دت زمان بسیار زیاد و گاه حتی صدها سال برای ایجاد پولیپ های مرجانی زمان لازم است ، حفظ این پناهگاه ها بسیار با اهمیت است چرا که مانند بسیاری از بحران های زیست محیطی که عامل موثر ، دخالت های نابجای انسان می باشد، در این زمینه نیز از بین رفتن صخره های مرجانی در نتیجه فعالیت های مخرب انسان ها مانند آلودگی حاصل از ترکیبات نفتی و روغنی ، پساب های آلوده کشاورزی و صنعتی ، گرم شدن جهانی، برداشت نابجا، فعالیت های مخرب توریسم ، صیادی و … به یک بحران مهم تبدیل شده است . قبل از بروز زیان های جبران ناپذیر ناشی از نا بودی این اکوسیستم های زیبا و آسیب پذیر، نقاط بحرانی از نظر حفاظتی باید شناسایی گردیده و با مدیریت صحیح ضمن بازسازی این ذخایر از آسیب های بیشتر جلوگیری گردد چراکه اغلب این موجودات دیر تجدید شونده و حتی برخی تجدید ناپذیر هستند .همچنین در صورت تخریب مناطق مرج انی با فراهم شدن شرایط محیطی مساعد حداقل ۵۰۰ سال برای بازسازی این م ناطق زمان لازم است . ایجاد و توسعه زیستگاه مصنوعی نیز به عنوان مرجان مصنوعی یکی از راهکارهای مهم حفاظتی و احیاء کننده در این زمینه به شمار می رود