سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا زارعی چقابلکی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
ایرج زارعی چقابلکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

مناطقی پوشیده از مرداب باتلاق لجن زاریا آبگیرهای طبیعی و مصنوعی اعم از دائمی یا موقت که درآن ابهای شوریا شیرین بصورت راکد و یا جاری یافت می شود از جمله شامل آبگیرهای دریایی که عمق آنها درپایین ترین حدجزر از شش متر تجاوز نکند را تالاب می گویند کشور ایران به همراه دشت های وسیع سواحل خلیج فارس و دریاهای عمان و مازندران تنوعی از چشم اندازهای کوهستانی کوهپایه ای دشتی و کویری را بوجود آورده است همین ویژگی باعث شده که کشور ایران علیرغم قرارگرفتن درکمربند خشک و نیمه خشک جهان دارای میکرواقلیم های متنوعی باشد بطوریکه از اقلیم های خیلی سرد تاخیلی گرم و از خیلی مرطوب تاخیلی خشک درآن یافت م یشود این پژوهش سعی دارد که به بررسی و شناسایی عوامل تهدید کننده و تخریب تالاب هامون با تاکید برفرسایش بادی بپردازد تحقیق ازنوع توصیفی تحلیلی مبتنی بر روشهای کتابخانه ای و میدانی است نتایج نشان میدهد که سهم عمده ای از بیابان زایی و تخریب درمنطقه مورد مطالعه به علت خشکسالی های هیدرولوژیکی و نه هواشناسی می باشد باتوجه به اینکه دریاچه هامون از رودخانه هیرمند که قسمت اعظم حوزه آبخیزآن درکشور افغانستان واقع شده است تغذیه می شود احداث سدکجکی و ارغنداب به همراه بندهای متعدد درکشور افغانستان مانع ورود آب از رودخانه هیرمند به دریاچه و خشکی هیدرولوژیکی منطقه سیستان گردیده است.