سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی جهانبخش گنجه – داشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
بهزاد جومردیانی – داشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
عطا پورشیرزاد – مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهکیلویه و بویر احمد
مرضیه جعفری نظرآبادی – داشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت

چکیده:

هدف از این مطالعه شناسایی تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی جنگلها و مراتع در منطقه حفاظت شده دنا میباشد.بررسیها نشان دادند که ریزشهای جوی و وزش مداوم باد ازجمله عوامل تهدید طبیعی میباشند که باعث فرسایش در منطقه میشوند و تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای اخیر با از بین بردن پوشش گیاهی منطقه، باعث کاهش بیومس منطقه شدهاند. همچنین مشخص شد که عدم مدیریت کارا در منطقه طی چند سال اخیر باعث قرار دادن مردم در مقابل حیات وحش منطقه شده و دامداران و کشاورزان تبدیل به یکی از بزرگترین عوامل تهدید منطقه شدهاند. عدم تعادل بین تعداد دام و ظرفیت مراتع، چرای زودرس و عدم رعایت فصل مناسب برای چرای دام، تبدیل مراتع و جنگلها به اراضی کشاورزی، عدم توجه دامدران به بهره برداری اصولی از مراتع، ناموفق بودن عملکرد دستگاههای اجرایی، استفاده بومیان از جنگلها و بوتهها به عنوان سوخت، تمایل به کشاورزی سنتی در اراضی نامرغوب و قطع درختان جنگل برای ایجاد زمین کشاورزی، جمعآوری بیش از ظرفیت گیاهان خوراکی و دارویی، افزایش جمعیت روستایی و شهری، خط لوله گاز در منطقه، جاده سازی و فعالیت معادن مهمترین عوامل تهدید جنگلها و مراتع در منطقه هستند.