سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی
سعید منصور – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف ازانجام این مطالعه شناخت عوامل مهم درتفکیک نادرست زباله های بیمارستانی است شناسایی این عوامل کارشناسان مربوطه را یاری خواهدکرد تا با اتخاذ تصمیم های به جا هم درمنابع مالی و اعتباری بیمارستانها صرفه جویی به عمل آورند و هم از ورود موادعفونی گندزدایی نشده به طبیعت جلوگیری کنند دراین مطالعه گروه های انسانی که درارتباط مستقیم و غیرمستقیم با مراحل مختلف جمع آوری زباله ها هستند شناسایی شد و سپس عوامل مخرب تاثیر گذاردرعملکرد آنها که عمل تفکیک را دچار مشکل می کند بررسی شد درفاز اول مطالعه سعی شده است تا از طریق مصاحبه با کارشناسان مربوطه به شناسایی این گروه ها پرداخته شود و در فاز دوم به کمک پرسشنامه و مشاهده ی رفتار افراد مرتبط و تحلیل روابط عواملی که مانع استفاده نادرست از این مخازن می شود شناسایی گردد دراین بررسی سه بیمارستانی دولتی تهران برای مطالعه انتخاب شد با توجه به اطلاعات بدست آمده مهمترین عامل شناسایی شده درتفکیک نادرست زباله ها طراحی نامناسب مخازن و دیگر تجهیزات مربوطه به تفکیک و جمع آوری زباله ها بوده است.