سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احسان شکاریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی شیمی
آرش نادری –
محمود موسوی –
حسن زارع علی آبادی –

چکیده:

روش جدایش فازی یکی از مهمترین روشهای برایساخت غشاهای پلیمری است که می توان به کمک این روش غشاهایی نامتقارن تهیه نمود عوامل زیادی درتهیه غشاها به روش مذکور تاثیر گذارهستند با تغییر در ساختار و خواص غشاها عملکرد آنها نیز تغییر می کند برای حصول به غشاهایی با ساختار و عملکردیمطلوب برای استفاده ای خاص شناخت ونحوه تاثیر گذاری این عوامل ضروری میباشند دراین مقاله نحوه تاثیر گذاری عوامل مختلف برغشاهای پلیمری اولترا و نانوفیلتراسیون تهیه شده به روش جدایش فازی مورد ارزیابی قرار میگیرند نتایج نشان میدهدکه سرعت جابجای حلال – غیرحلال، برهمکنش حلال – پلیمر و ناپایداری ترمودینامیکی مهمترین عوامل درشکل گیری ساختار نهایی غشاها می باشند.