سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مجیدرضا خداوردیان – دانشجوی دکتری کشاورزی
رضا موحدی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
سهیلا قربان زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد توسعه روستایی
جلال اسماعیلی –

چکیده:

درحال حاضر اشتغال فارغ التحصیلان به عنوان یکی ا زمهمترین مشکلات پیش روی کارشناسان و صاحب نظران کشور می باشد بدیهی است که فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی سهم عمده ای از جمعیت دانش آموخته جویایی کار کشور را تشکی لمیدهد هدف اصلی این مقاله عوامل مختلف تاثیر گذار دراشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی است جامعه آماری تحقیق شامل فارغ التحصیلان گرایشهای مختلف کشاورزی و منابع طبعی که عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان بودند جمعیت آماری تحقیق ۶۰۰ نفر بوده که از بین آنها تعداد ۱۰۰ نفر با استفاده از روش تصادفی نظامند با انتساب متناسب انتخاب گردیدند نتایجتحقیق بیانگر ضرورت بیش از پیش پیگیری جدی در سیاستگذاری های قوای سه گانه درخصوص اشتغال و بیکاری فارغ التحصیلان بویژه رشته های کشاورزی و منابع طبیعی وضع قوانین جدید استخدامی برای به کارگیری و عزم دولت جهت حل مشکل بیکاری فارغ التحصیلان کشاورزی ازجمله اساسی ترین عوامل تاثیر گذار دراشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی می باشد.