سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز بهروزی راد – گروه محیط زیست،واحد علوم و تحقیقات خوزستان،دانشگاه آزاد اسلامی اهوا

چکیده:

سیمای طبیعی زیستگاه های قوچ و میش در استان لرستان کوهستانی با غالبیت تپه ماهوری است،چون قوچ و میش ها تپه ماهور زی هستند و در اکوتون های بین بلوط زار ها و کوهستان های عریان بیشتر دیده می شوند ودر حقیقت اکوتون بین کوهستان های عریان و بدون درخت و کوهستان هایجنگلی کامل را ترجیح می دهند. ارتفاع این مناطق معمولاً ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ متر در استان لرستان می باشد. در این بررسی در استان لرستان ۱۳ زیستگاه قوچ و میش شناسایی شد که در دهه های گذشته دارای قوچ و میش بودند در حال حاضر از این سیزده زیستگاه در ۱۱ زیستگاه بطورکلی قوچ و میش از بین رفته است و تنها در دو زیستگاه آن هم به تعداد اندک باقی مانده است. به همین دلیل پراکنش قوچ و میش در چند دهه گذشته در استان بسیار محدود شده و دامنه گسترش آن کاهش یافته است این گونه در خطر انقراض است و در فهرست سرخIUCNبه عنوان گونهVuآسیب پذیر ثبت شده است. کاهش جمعیت و محدود شدن زیستگاه های قوچ و میش در استان لرستان در نتیجه تاثیر عوامل محیطی نظیر کاهش امنیت، تخریب زیستگاه، شکار بی رویه و اشغال زیستگاه ها توسط دام بوده است